Η ιστορία της Φολεγάνδρου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σύμφωνα με ευρήματα ανασκαφών το νησί κατοικείται από το 3000π. Χ. με πρώτους κατοίκους να θεωρούνται οι Κάρες και οι Φοίνικες. Η Φολέγανδρος δεν αποτέλεσε μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας γεγονός που πλήρωσε καταβάλοντας ετήσιο φόρο στην Αθήνα.Το 338 π.Χ. ο Φίλιππος Β’ νίκησε τους Αθηναίους και πήρε στα χέρια του τη Φολέγανδρο μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τον 1ο αιώνα π.Χ. το νησί αποτέλεσε τόπο εξορίας για τους Ρωμαίους, οι οποίοι το είχαν κυριεύσει.

Το 1204 ο Ενετός Μάρκος Σανούδος κατέκτησε τα νησιά του Αιγαίου, ιδρύοντας το Δουκάτο της Νάξου. Το 1212 χτίζεται το φρούριο στο ψηλότερο σημείο, που αποτελεί το μοναδικό οικισμό του νησιού και στόχο έχει την προστασία των κατοίκων από τους πειρατές. Το 1307 ο Ισπανός Γιαννούλης Δακορόνια κατέλαβε τη Φολέγανδρο έως και το 1464 που πέρασε στα χέρια των Γοζαδίνων. Οι συχνές πειρατικές επιδρομές της εποχής στα νησιά των Κυκλάδων, οδήγησαν στην ερήμωση του νησιού το 1566. Το 1617 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το νησί, υποχρεώνοντας τους κατοίκους να καταβάλουν φόρο στον Καπετάν πασά. Ο φόρος του νησιού ήταν 1500 γρόσια το χρόνο. Το 1715 ο πασάς Τζανούμ Χότζα προκάλεσε και πάλι την ερήμωση του τόπου λεηλατώντας τον.

Το 1828 η Φολέγανδρος απελευθερώνεται από την Τουρκική κυριαρχία και ενώνεται με την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Την περίοδο από το 1900 έως και το 1970 το νησί χρησιμοποιήθηκε σαν τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων. Οι εξόριστοι είχαν υποχρέωση να παρουσιάζονται κάθε μέρα στη χωροφυλακή.