Η ιστορία της περιοχής του Ζαγορίου ξεκινά από την Προϊστορική περίοδο σύμφωνα με τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή Κλειδί. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες για την ιστορία του τόπου είναι περιορισμένες. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν οι Μολοσσοί.Κατά τη Βυζαντινή περίοδο το Ζαγόρι δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους Σλάβους.

Οι ιστορικές αναφορές για την περιοχή ανήκουν κυρίως στην περίοδο μετά το 1430. Αυτή ήταν και η χρονιά που οι Τούρκοι κατέκτησαν τα Ιωάννινα. Οι Ζαγορίτες απολάμβαναν πολλά προνόμια που οφείλονταν κυρίως στην επιρροή των πλούσιων κατοίκων της περιοχής. Μετά το 1868 τα προνόμια αυτά καταργούνται και το Ζαγόρι υποφέρει από ληστρικές επιδρομές. Το 1780 λειτουργούν τα ελληνικά σχολεία σε χωριά του Ζαγορίου, όπου φοίτησαν φωτισμένοι άνθρωποι. Ο Γεώργιος Γεννάδιος είχε φιλοδοξία να ιδρυθεί Πανεπιστήμιο στη Μονή Ρογκοβού.

Μετά το 1830 ιδρύονται περισσότερα βιβλία αλλά και Παρθεναγωγεία με πρώτο εκείνο στο Μονοδέντρι. Η μεγάλη πνευματική άνθηση του Ζαγορίου του 18ου και 19ου αιώνα οφείλεται στους κατοίκους της περιοχής που ταξιδεύουν και στέλνουν στις βιβλιοθήκες του τόπου τους βιβλία που τυπώνονται στα μεγάλα Ευρωπαϊκά τυπογραφεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες του Ζαγορίου να έχουν σπάνιες εκδόσεις από όλον τον κόσμο. Το 1913 τα Ζαγοροχώρια απελευθερώνονται και ενώνονται με την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Το 1940 οι κάτοικοι του Ζαγορίου μάχονται γενναία στον αγώνα του έθνους. Οι γυναίκες της περιοχής μετέφεραν με τα ζώα πυρομαχικά στους αγωνιζόμενους, αλλά και τους τραυματίες σε ασφαλή μέρη για να τους περιποιηθούν.