Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία οι Μοίρες ήταν εκείνες που είχαν τη δύναμη να καθορίζουν τη γέννηση, τη ζωή αλλά και το θάνατο του ανθρώπου. Παριστάνονταν ως τρεις γυναίκες που κλωθούν και το νήμα που κρατούν στα χέρια τους είναι η ανθρώπινη ζωή. Η απεικόνιση αυτή συμβόλιζε τη μικρή σημασία της ζωής του ανθρώπου που κόβεται τόσο εύκολα όσο η κλωστή. Οι Μοίρες είναι η Κλωθώ, η Λάχεση και η Άτροπος. Η Κλωθώ απεικονίζεται κρατώντας μια ρόκα στην οποία κλώθει το νήμα της ανθρώπινης ζωής. Η Λάχεση κρατάει αδράχτι στο οποίο τυλίγει το νήμα της ζωής και μοιράζει τους κλήρους καθορίζοντας την τύχη του καθενός. Η τρίτη από τις Μοίρες, η Άτροπος, όταν έρθει η ώρα κόβει το νήμα της ζωής με το ψαλίδι το οποίο έχει στα χέρια της. Η λέξη «μοίρα» παράγεται από το ρήμα «μοιράζω» και μας δείχνει ότι οι Μοίρες είναι εκείνες που μοιράζουν την ευτυχία, τη δυστυχία, τον πλούτο, τις περιπέτειες, τις χαρές και όλα τα υπόλοιπα καλά και κακά γεγονότα για τον κάθε άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι και το θάνατο.