Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος γεννήθηκε στην Έφεσο το 544π.Χ. περίπου. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και είχε αποκτήσει αξιόλογη μόρφωση. Ο Ηράκλειτος είναι οφιλόσοφος του αιώνιου γίγνεσθαι. Το αντικείμενο της φιλοσοφίας του είναι ο εσωτερικός ρυθμός του κόσμου, ο Λόγος για τον οποίο κινείται. Πίστευε ότι τίποτα δε μένει ακίνητο και σταθερό, αλλά τα πάντα μεταβάλλονται. : «Τα πάντα ρει». Η φιλοσοφία του διατυπώνεται στο έργο του Περί φύσεως, στο οποίο δεν υπάρχουν ακριβείς αποδείξεις και εξαιτίας του ύφους του ονομάστηκε «σκοτεινός». Το έργο του αυτό διαιρείται σε τρία μέρη, για το σύμπαν, για την πολιτική και για το Θεό. Μαζί με το Δημόκριτο θεωρείται ως θεμελιωτής της ατομικής θεωρίας και των φυσικών επιστημών.