Ο Διογένης γεννήθηκε στη Σινώπη του Πόντου το 404π.Χ. Μαθήτευσε δίπλα στον Αντισθένη και γνώρισε την κυνική φιλοσοφία. Σήμερα θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της κυνικής φιλοσοφίας την οποία ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Ο Διογένης ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι και τρεφόταν αποκλειστικά και μόνο από προσφορές των θαυμαστών του έργου του. Κυκλοφορούσε χωρίς παπούτσια, με ένα χιτώνα, χωρίς τίποτα το περιττό. Συνήθως περιφερόταν κρατώντας ένα ραβδί για να διώχνει τα σκυλιά. Ένα από τα ανέκδοτα της ζωής του Διογένη αναφέρει ότι όταν κάποια στιγμή ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφτηκε το φιλόσοφο και το ρώτησε τι θέλει να κάνει για εκείνος. O Διογένης του απάντησε ότι θέλει να μην του αφαιρεί ότι δε μπορεί να του δώσει, εννοώντας τον ήλιο. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος παραμέρισε λέγοντας ότι αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος θα επιθυμούσε να ήταν ο Διογένης. Το 325 π.Χ. ο μεγάλος κυνικός φιλόσοφος πέθανε στην Κόρινθο και οι Κορίνθιοι τον κήδεψαν με μεγαλοπρέπεια. Πάνω στον τάφο του μάλιστα έχτισαν ένα κίονα στην κορυφή του οποίου τοποθέτησαν ένα μαρμάρινο σκύλο.