Ο μεγάλος τραγικός γεννήθηκε το 525π.Χ. στην Ελευσίνα. Πήρε μέρος στους Περσικούς πολέμους, στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές. Του αποδίδονται 90 περίπου έργα από τα οποία έχουν διασωθεί ακέραια μόνο τα 7 (Ικέτιδες, Πέρσαι, Επτά επί Θήβας, Προμηθεύς δεσμώτης, Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες ). Το ύφος του Αισχύλου είναι ιδιαίτερα μεγαλοπρεπές και το σύνολο του έργου του χαρακτηρίζεται από φαντασία. Ήταν ο πρώτος που πρόσθεσε δεύτερο υποκριτή, έντυσε τους ηθοποιούς με εντυπωσιακές ενδυμασίες και μείωσε τα χορικά. Εξαιτίας της καινοτομίας που χαρακτηρίζει λοιπόν το έργο του ο Αισχύλος ονομάστηκε ο ΄΄δημιουργός της τραγωδίας΄΄.