Ο Αριστοφάνης, ο κυριότερος εκπρόσωπος της αρχαίας κωμωδίας, γεννήθηκε πιθανότατα στην Αθήνα και έζησε την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Για τη ζωή του οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες. Από τα έργα του συμπεραίνουμε ότι είχε αποκτήσει εξαιρετική μόρφωση και είχε μελετήσει τις τραγωδίες του Αισχύλου και τις ωδές του Πίνδαρου. Ιδιαίτερη επιρροή όμως στο ύφος του φαίνεται να είχε το έργο του Ευριπίδη. Ο Αριστοφάνης ασκεί σάτιρα στην πολιτική και κοινωνική ζωή χωρίς κανένα δισταγμό, αν και πολλές ήταν οι προσπάθειες να το σταματήσουν . Από τα έργα του σώζονται έως σήμερα 11 κωμωδίες: Αχαρνείς, Ιππής, Νεφέλαι, Σφήκες, Ειρήνη, Όρνιθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσαι, Βάτραχοι, Εκκλησιάζουσαι, Πλούτος.