Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο και πέθανε το 500 π.Χ. στο Μεταπόντιο της Κάτω Ιταλίας. Πήρε το όνομά του προς τιμήν της Πυθίας που προφήτευσε τη γέννησή του. Είναι ο πρώτος που ονόμασε τον εαυτό του φιλόσοφο και ασχολήθηκε με τα μαθηματικά, τη γεωμετρία αλλά και τη μουσική. Κανένα από τα κείμενά του δεν έχει φτάσει ως τις μέρες μας, και η διάσωση της διδασκαλίας του οφείλεται στα κείμενα των μαθητών του. Υπήρξε ιδρυτής της Πυθαγόρειας σχολής στην Κροτόνα, στην οποία επιβάλλονταν ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες. Για να γίνει κάποιος μαθητής της σχολής έπρεπε επί πέντε χρόνια να να ακούει τον Πυθαγόρα να διδάσκει χωρίς να το βλέπει , στη συνέχεια να ακούει συμπεράσματα χωρίς αποδείξεις και τέλος να μαθαίνει και τις αποδείξεις.