Ο Δημοσθένης γεννήθηκε το 384 π.Χ.στην Παιανία. Ορφάνεψε σε μικρή ηλικία, αλλά φρόντισε μόνος του για τη μόρφωσή του. Υπήρξε μαθητής του ρήτορα Ισαίου και για να ζήσει αναλάμβανε τη συγγραφή δικανικών λόγων για λογαριασμό τρίτων. Αγωνίστηκε ιδιαίτερα εναντίον του Φιλίππου του Β’ της Μακεδονίας που σχεδίαζε να υποτάξει την Αθήνα, για την οποία έτρεφε μεγάλη αγάπη. Όταν ο Αντίπατρος νίκησε τους Έλληνες , ο δήμος Αθηναίων τον καταδίκασε σε θάνατο. Εκείνος τότε βρήκε καταφύγιο στο Ναό του Ποσειδώνα στην Καλαρία όπου και αυτοκτόνησε. Ο Δημοσθένης υπήρξε ο μεγαλύτερος ρήτορας της αρχαιότητας, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες να ξεπεράσει τα προβλήματα άρθρωσης που σύμφωνα με την παράδοση είχε. Από το έργο του έχουν διασωθεί 61 λόγοι( 15 δημηγορίες, 15 δημόσιοι δικανικοί, 31 ιδιωτικοί δικανικοί ) ορισμένα δοκίμια και 5 επιστολές.