Ο Αριστοτέλης, μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας γεννήθηκε το 384π.Χ στα Στάγειρα της Μακεδονίας. Σε ηλικία 17 ετών πηγαίνει στην Αθήνα και σπουδάζει επί 20 χρόνια στην ακαδημία του Πλάτωνα. , ο οποίος τον αποκαλούσε ΄΄νουν της διατριβής ΄΄. Ασχολήθηκε με την αστρονομία, τη χημεία, τα μαθηματικά και τη μετεωρολογία. Το 342π.Χ. αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ήταν 13 ετών, ύστερα από πρόσκληση του Φίλιππου. Για την εκπαίδευσή του χρησιμοποίησε τα έπη του Ομήρου. Ο Αριστοτέλης ίδρυσε στην Αθήνα φιλοσοφική σχολή, την Περιπατική, η οργάνωση της οποίας ακολουθούσε εκείνη της ακαδημίας του Πλάτωνος. Από το μεγάλο και σημαντικό έργο του φιλοσόφου διασώθηκαν έως σήμερα μόλις 47 βιβλία, των οποίων δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή.