Ο μεγάλος έλληνας φιλόσοφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 427π.Χ. Αρχικά ονομάστηκε Αριστοκλής, αλλά λόγω του πλάτους του μετώπου και του στέρνου του επικράτησε το όνομα Πλάτωνας. Μαθήτευσε πλάι στο Σωκράτη για 8 χρόνια. Το 387π.Χ. ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα, την Ακαδημία. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα οι ιδέες γίνονται αντιληπτές με το νου. Η ψυχή διακρίνεται σε τρία μέρη, το επιθυμητικό, το λογιστικό και το θυμοειδές και ηθικός άνθρωπος είναι εκείνος που ασκεί την αρετή, μέρη της οποίας είναι η ανδρεία, η σοφία, η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη. Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36, όλα διαλογικά εκτός από την ΄΄Απολογία΄΄ .Ορισμένα από αυτά είναι : Κρίτων , Ίων, Ιππίας, Κρατύλος, Γοργίας, Φαίδων, Σοφιστής, Φίληβος, Επιστολές. Στα έργα του που θεωρούνται μνημεία πεζού λόγου και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πνεύματος, είναι σαφής η επιρροή της διδασκαλίας του Σωκράτη.