Ο Σόλων ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, ,μεγάλος νομοθέτης, ποιητής και φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και καταγόταν από πλούσια οικογένεια, γεγονός που το βοήθησε να αποκτήσει εξαιρετική παιδεία. Έκανε πολλά ταξίδια μελετώντας ξένους πολιτισμούς και νόμους. Το 594π.Χ.εκλέχτηκε άρχοντας της Αθήνας για να αποκαταστήσει την ειρήνη και να εκσυγχρονίσει την πόλη. Το νομοθετικό του έργο υπήρξε σπουδαίο. Με τη ΄΄σεισαχθεία΄΄ κατήργησε τα χρέη, ίδρυσε την εκκλησία του δήμου, μείωσε τη φορολογία και καθιέρωσε διαίρεση των πολιτών με βάση το εισόδημα (πεντακοσιομέδιμνοι, ιππείς, ζευγίτες, θήτες). Δικαιολογημένα λοιπόν ο Σόλωνας θεωρείται ο πατέρας του αστικού δικαίου.