Ο Σωκράτης γεννήθηκε το 469π.Χ. στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με τη διαλεκτική μέθοδο διδασκαλίας, χωρίς όμως να δέχεται πληρωμή από τους μαθητές του. Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι η αρετή είναι διδακτή και ότι το κακό οφείλεται στην άγνοια του καλού. Η μέθοδος που ακολουθούσε κατά τη διδασκαλία του ήταν η μαιευτική και αφετηρία του η ΄΄τέλεια άγνοια΄΄. Υποστήριζε ότι μέσω του φιλοσοφικού διαλόγου είναι δυνατή η αναζήτηση της αλήθειας και ότι η γνώση οδηγεί τον άνθρωπο στην αρετή. Το 399π.Χ. καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της διαφθοράς των νέων και της ασέβειας προς τους Θεούς. Για τη φιλοσοφία του δεν υπάρχουν κείμενα γραμμένα από τον ίδιο, αλλά το έργο του έχει διασωθεί από τους διαλόγους του Πλάτωνα.