Οι ξερολιθιές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και χαρακτηριστικό στοιχείο του ελληνικού τοπίου. Πρόκειται για τοίχους περίπου ενός μέτρου ύψος, φτιαγμένους με πέτρες. Η τεχνική χτισίματος της ξερολιθιάς χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι πέτρες τοποθετούνται με τάξη η μία δίπλα ή πάνω στην άλλη χωρίς συνδετικό υλικό παρά μόνο με σφήνες. Χάρη στην εξαιρετική τεχνική της, αν η ξερολιθιά καταστραφεί σε κάποιο σημείο δεν πέφτει ολόκληρη και η αποκατάσταση είναι απαραίτητη αποκλειστικά και μόνο στο σημείο εκείνο. Συνήθως χρησιμοποιούνται πέτρες από το ίδιο το χωράφι, έτσι ώστε η μεταφορά να είναι ευκολότερη και να καθαρίζεται το έδαφος. Η ξερολιθιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χλωρίδα και την πανίδα. Οι κοιλότητές της προσφέρουν καταφύγιο σε πολλά ερπετά και πουλιά, ενώ κάποια φυτά όπως ο αμάραντος και το σαπουνόχορτο ριζώνουν δίπλα της. Η ξερολιθιά προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση, μετατρέπει άγονα εδάφη σε καλλιεργήσιμη γη και οριοθετεί τις ιδιοκτησίες. Οι πέτρες του τοίχους συγκρατούν το χώμα μειώνοντας την κλίση του εδάφους και επιτρέπει στη γη να απορροφήσει το νερό της βροχής. Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνικό πολιτισμό έχει να διατηρήσουμε την παράδοση της ξερολιθιάς ζωντανή και να μεταδώσουμε τα μυστικά της τέχνης χτισίματος της και στις επόμενες γενιές.