(Κωδικός 27360)

Αεροδρόμιο 33297

Λιμεναρχείο Διακόφτι 34222

Λιμεναρχείό Αγίας Πελαγίας 33280

Νοσοκομείο 33325 33190

Τουριστική αστυνομία 33767

Αστυνομία Χώρας 31206

Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας 31739