(κωδικός 22820)

Αστυνομία Χώρας 22300

Αστυνομία Γαύριο 71220

Κέντρο Υγείας Χώρα 23333\ 23703

Ιατρείο Μπατσί 41236

Φαρμακείο Χώρα 22220

Φαρμακείο Κόρθι 61644

Λιμεναρχείο Γαυρίου 71213

Λιμεναρχείο Χώρας 41986

Αφετηρία Λεωφορείων 22316

Δήμος Άνδρου 22275