Η Άνδρος διατρέχεται από πολλά μονοπάτια σε ολόκληρη την έκτασή της. Πρόκειται για αρχαία μονοπάτια που συνέδεαν τα μέρη του νησιού μεταξύ τους. Αν τα ακολουθήσετε θα βρεθείτε σε βοσκοτόπια, μακρινά ξωκλήσια, πηγές, παραλίες και σε άλλα γνωστά ή άγνωστα μέρη. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της Άνδρου ακόμα και σήμερα κυρίως από κτηνοτρόφους αλλά και πιστούς που επιθυμούν να επισκεπτούν κάποιο από τα ξωκλήσια. Θεωρείται ότι στη βασική τους χάραξη, τα μονοπάτια παραμένουν ίδια από την αρχαιότητα και εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το οδικό δύκτυο του νησιού είναι χαραγμένο πάνω τους. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται προσπάθεια συντήρησης και ανάδειξης των μονοπατιών και έχει εκδοθεί ένας Περιηγητικός Πεζοπορικός Χάρτης που περιέχει μεγάλο μέρος τους, αλλά και τους χρόνους που απαιτούνται για τη διάσχισή τους.