Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία οι γυναίκες της Λήμνου αποφάσισαν να εκδικηθούν τους άντρες τους επειδή τις παραμελούσαν και έσφαξαν όλα τα αρσενικά του νησιού. Η Υψιπύλη, κόρη του βασιλιά Θόα, κατέστρωσε ένα σχέδιο για να σώσει τον πατέρα της. Τον έκλεισε μέσα σε ένα πιθάρι και τον έριξε στη θάλασσα για να ξεφύγει από τις γυναίκες του νησιού. Το κύμα ξέβρασε το Θόαντα στις ακτές της Σικίνου που την περίοδο εκείνη ονομαζόταν Οινόη εξαιτίας των αμπελιών που είχε και εκλεκτού κρασιού που παρήγαγε. Ο βασιλιάς παντρεύτηκε μια νύμφη του νησιού και μαζί της απέκτησε ένα γιο που ονομάστηκε Σίκινος. Από εκείνον πήρε και το νησί το όνομά του.