Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία Σίφνος ονομαζόταν ο γιός του Αττικού ήρωα Σουνίου.