(Κωδικός 22840)

Αστυνομία 31210

Λιμεναρχείο 33617

Κέντρο υγείας 31315

Αρχαιολογικό μουσείο 31022

Λαογραφικό μουσείο 31341/ 33730

Δημαρχείο 31345